آگهی مناقصه عمومی طراحی، تامین واحداث سوله ورزشی چند منظوره به متراژ حدودی 1300 متر مربع

نوع: مناقصه
مهلت شرکت : 1402/08/22
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی طراحی، تامین و احداث سالن ورزشی چند منظوره (EPC) به متراژ حدودی 1300 متر مربع اقدام نماید.