کوپلیمر اکریلونیتریل- بوتادین- استایرن ( Styrene Butadiene Acrylonitrile ) در گرید های متنوع تزریق عمومی، اکستروژن و ورق، مقاوم به ضربه، مقاوم به حرارت، مقاوم در برابر شعله وری (خود خاموش شونده) آنتی استاتیک، و ...تولید می گردند. این پلیمر دارای خواص مطلوبی چون مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر مواد شیمیایی، فرایند پذیری مناسب و ... می باشد وپس از عملیات قالب گیری یا اکستروژن نیز از پایداری ابعادی و براقیت سطحی مناسبی برخوردار است که در صنایع لوازم خانگی، خودروسازی، صنایع الکتریکی، لوازم پزشکی و ... کاربرد وسیعی دارد. همچنین این شرکت تنها تولید کننده گرید های رنگی ABS در ایران و بر اساس سفارش مشتری می باشد.
گریدهای General Purpose
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
220°C, 10 Kg 200°C, 5 Kg
ABS 50 N 32 3 Injection Molding MSDS
ABS 70 N 14 1.5 Injection Molding / Extrusion MSDS
ABS 80 N 49 5 High Flow MSDS
ABS 40 N 22 2 High Impact MSDS
گریدهای Extrusion
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
220°C, 10 Kg 200°C, 5 Kg
ABS 75 N / ABS 70 SR 4.5 0.5 Sheet Extrusion MSDS
ABS 72 ER 4.8 0.5 Sheet Extrusion / ESCR MSDS
ABS 90 N 8 --- Pipe MSDS
گریدهای Flame Retardant
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
220°C, 10 Kg 200°C, 5 Kg
ABS HFA 56 N 10 0.9 Flame Retardant / Extrusion MSDS
GAC 265 FR 12 1.1 Flame Retardant MSDS
ABS HFA 70 N 32 2.9 Flame Retardant / Injection MSDS
گریدهای Heat Resistance
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
220°C, 10 Kg 200°C, 5 Kg
ABS GH 500 N 6 0.5 High Heat Resistance MSDS
ABS 30 N 10 0.9 Semi Heat Resistance MSDS
ABS 38 H 6.5 0.6 Heat Resistance MSDS
گریدهای Antistatic
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
220°C, 10 Kg 200°C, 5 Kg
ABS 50 V 32 2.9 Antistatic / Injection Molding MSDS
آبکاری فلز / رنگ آمیزی
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
220°C, 10 Kg 200°C, 5 Kg
ABS 10 N 32 2.9 Electroplating / Injection Molding MSDS
ABS 70 E 19 1.7 Electroplating / Injection Molding / Extrusion MSDS