مناقصه

آگهی مناقصه سرویس دوره ای و تعمیرات 8 عدد مبدل پوسته و لوله ( نوبت دوم )
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد اجرای عملیات سرویس دوره ای شامل باز و بسته کردن، تمیزکاری ،تعمیرات، تست و تحویل 8 عدد مبدل از نوع لوله و پوسته خود واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. ...
مهلت شرکت در مناقصه : 1401/06/21 اطلاعات مناقصه