آگهی مناقصه حمل استایرن مونومر

نوع: مناقصه
مهلت شرکت :
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت حمل کالای استایرن مونومر از مبدا پتروشیمی پارس شهرستان عسلویه به مقصد مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق مناقصه اقدام نماید. به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای تجربه و توانائی کافی هستند دعوت می شود که در این مناقصه شرکت نمایند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی وب سایت WWW.GBPC.NET مدارک مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 09/03/1402 نسبت به ارسال پیشنهاد خود بر اساس دستور العمل مندرج در اسناد مناقصه به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در آدرس ذیل اقدام نمایند. آدرس دفتر مرکزی : تهران خیابان گاندی جنوبی خیابان هفتم ( شهید پالیزوانی)، شماره 15 در صورت نیاز با شماره تلفن 18-88880315 داخلی 242 تماس حاصل نمایند . لازم به ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده ( برندگان) مناقصه می باشد.