چشم انداز

بیانیه چشم انداز

قائد بصیر به عنوان سازمانی متعالی و مسئولیت پذیر در قبال کلیه ذینفعان، سرآمد کیفیت و نوآوری در تولید ABS و پلیمرهای مهندسی در کشور و منطقه، همراه با توسعه بازار در افق 1404 خواهد بود.