مناقصه

برگزاری مناقصه عمومی (دو مرحله ای) ساخت یک دستگاه راکتور پلیمریزاسیون و تامین همزن
شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی (دو مرحله ای) ساخت یک دستگاه راکتور پلیمریزاسیون و تامین همزن آن اقدام نماید.
مهلت شرکت در مناقصه : 1402/06/20 اطلاعات مناقصه