پروژه طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور هیدرولیکی با دو توقف (طول مسیر حرکت 11 متر)و ظرفیت 4 نفر بصورت کامل (EPC)

نوع: مناقصه
مهلت شرکت :
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت پروژه تهیه و ساخت ، نصب و راه اندازی آسانسور هیدرولیکی با دو توقف (طول مسیر حرکت 11 متر)و ظرفیت 4 نفر بصورت کامل (EPC) واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق برگزاری مناقصه، پیمانکار واجد شرایط انتخاب نماید. به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای تجربه و توانایی کافی هستند دعوت به عمل می آید که در مناقصه ی مذکور شرکت نمایند. متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی وب سایت WWW.GBPC.NET و یا مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران خیابان گاندی جنوبی خیابان هفتم ( شهید پالیزوانی)، شماره 15، مدارک مناقصه را دریافت و در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه حداکثر تا تاریخ 06/03/1402نسبت به تحویل پیشنهاد خود بر اساس دستور العمل های مندرج در اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت اقدام نمایند. در صورت نیاز با شماره تلفن 18-88880315 داخلی 266 تماس حاصل نمایند. شرکت در مناقصه و بازدید از مجتمع مشروط بر دارا بودن شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه می باشد.