برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی انرژی

Image

در راستای ضرورت بهینه سازی مصرف انواع حامل های انرژی از جهات اقتصادی، زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی و به منظور ممیزی موثر و بهبود عملکرد سیستم مدیریت انرژی (مطابق با استاندارد ISO 50001:2018)، شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در تاریخ 19 اردیبهشت ماه نسبت به برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی بر اساس الزامات استاندارد ISO 19011:2018 برای ممیزین داخلی شرکت اقدام نمود.