برگزاری دوره نظام مدیریت برنامه ریزی استراتژیک برای اعضا کارگروه رهبری و استراتژی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

Image

در مورخ 14/02/1402 دوره نظام مدیریت برنامه ریزی استراتژیک توسط آقای دکتر توژان، مدیر محترم برنامه ریزی راهبردی و تعالی گروه توسعه انرژی تدبیر برای مدیران و اعضای کارگروه رهبری و استراتژی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر برگزار گردید. در ابتدای این دوره مدیرعامل محترم شرکت ضمن مرور نتایج عملکردی و دستاورد‌های شرکت در حوزه ثبت رکورد فروش و تولید بیش از 41500 تن محصول ABS در سال 1401 و مرور شرایط محیطی کسب و کار شرکت در سالجاری، بر توسعه فعالیت‌ها و اجرای برنامه‌ها جهت تحقق اهداف تولیدی و توسعه‌ای شرکت که همراستا با استراتژی پنج ساله شرکت و تحقق شعار سال بروز رسانی گردیده اند تاکید نمودند.