بازدید نوروزی مدیر عامل محترم شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر از واحدهای مجتمع در نخستین ساعات سال نو

Image

 مهندس پرتوی مدیر عامل محترم شرکت تولیدات پتروشیمی قاید بصیر در نخستین ساعات سال نو از کلیه واحدهای فعال مجتمع بازدید و فرارسیدن سال نو را که مقارن با بهار قرآن و ماه پر خیر و برکت رمضان است، به کارکنان حاضر در مجتمع تبریک گفتند. دیدار مدیر عامل محترم با همکاران، در نوبتکاری صبح و عصر یکم فروردین نیز تکرار گردید.