برگزاری مسابقات تعالی سازمانی

Image

در راستای پیشبرد اهداف تعالی سازمانی و ترویج فرهنگ تعالی بین کارکنان، مسابقاتی به صورت مجازی با شرکت اکثریت همکاران در تاریخ 11و19 اردیبهشت ماه برگزار گردید. که از بین شرکت کنندگان با انجام قرعه کشی از 10 نفر منتخب در طی مراسمی با حضور مدیر عامل محترم و ارزیابان محترم مرکز ملی تعالی و پیشرفت با اهدای هدایایی تقدیر به عمل آمد.