مناقصه

Image

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت طراحی و ساخت انبارمحصول مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق برگزاری مناقصه ، اقدام نماید.

به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای تجربه و توانائی کافی هستند دعوت به عمل می آید که در مناقصه ی مذکور شرکت نمایند.

متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی وب سایت WWW.GBPC.NET و یا مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت به آدرس : تهران خیابان گاندی جنوبی خیابان هفتم ( شهید پالیزوانی)، شماره 15، مدارک مناقصه را دریافت و در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی نسبت به تحویل پیشنهاد خود بر اساس دستور العمل های مندرج در اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت اقدام نمایند .

شایان ذکر است قبل از ارسال پیشنهاد , لازم است کلیه شرکت کنندگان از مجتمع پتروشیمی قائد بصیر و واحد مورد نظر بازدید حضوری داشته باشند.

در صورت نیاز با شماره تلفن 18-88880315 داخلی 242 تماس حاصل نمایند