مناقصه (طراحی، خرید، نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته ) و ( طراحی و ساخت انبار محصول )

Image