برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران و کارمندان

Image

در ادامه برگزاری جلسات هم اندیشی مدیران و کارکنان و با توجه به در پیش بودن ارزیابی ششمین دوره جایزه تعالی و پیشرفت جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم وجمعی از کارکنان در سالن اجتماعات در تاریخ 1401/02/20 برگزارگردید