برگزاری ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی

Image

فرایند  ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور ارزیابان مرکز ملی تعالی سازمانی در مجتمع پتروشیمی قائد بصیر در روزهای 16و17 بهمن ماه برگزار گردید.