ارزیابی منابع انسانی بر اساس استاندارد مدل 34000

Image

جایزه مدل تعالی 34000 منابع انسانی همه ساله توسط دانشگاه تهران برگزار و شرکت‌ها نسبت به سایر سازمان‌ها در کشور، میزان تعالی حوزه فرایندهای منابع انسانی خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

فرایند ارزیابی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر که برای نخستین بار در جایزه مدیریت منابع انسانی مدل 34000 حضور یافته بود، مورخ 1402/11/02 از سوی تیم ارزیابان صورت پذیرفت، در حاشیه این جلسه جناب آقای مهندس پرتوی مدیرعامل محترم به بیان عملکرد شرکت در چهارچوب ارزیابی تعالی منابع انسانی پرداختند. در این مراسم مدیرعامل محترم شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر اقدام به تبیین نقش شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به عنوان اولین تولید کننده ABS رنگی کشور در صنعت لوازم خانگی، خودرو و الکترونیک پرداختند و مجموعه قائد بصیر را از لحاظ منابع انسانی دارای ظرفیت های بسیار غنی عنوان نمودند، ایشان نگاه به منابع انسانی را نگاه سرمایه ای دانستند که موفقیت های اخیر شرکت محصول این سرمایه می‌باشد.