برگزاری اولین رویداد بهمرسانی پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان با حضور شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

Image

با حضور مدیران و کارشناسان شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر اولین رویداد بهمرسانی پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان با موضوع عرضه و تقاضا در صنعت پتروشیمی برگزار گردید و محورهای 

- اقتصاد چرخشی و بازیافت

- پایداری تولید

- آب و انرژی

- دانش محوری و نوآوری

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.