اخذ تاییدیه دانش‌بنیان برای دو محصول دیگر توسط شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر

Image

در سال مهارتورم و رشد تولید بر اساس ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با تولید دو محصول دانش بنیان به عنوان شرکت دانش بنیان نوآور مورد تایید قرار گرفت.