برگزاری مسابقات استعدادیابی فوتبال خیابانی جام پانزده خرداد مورخ 1402/04/06 ویژه مناطق محروم شهرستان گلپایگان توسط شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر

Image

شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر در راستای مسئولیت های اجتماعی و با هدف استعدادیابی و معرفی نوجوانان مستعد مناطق محروم اقدام به برگزاری مسابقات فوتبال خیابانی جام شهدای پانزده خرداد نمود.

در پایان ضمن تقدیر از تیم های برتر، نسبت به شناسایی و معرفی بازیکنان مستعد در سطح استانی و کشوری اقدام گردید.