تقدیر کمیته امداد امام(ره) شهرستان گلپایگان از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

Image

کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای اقدامات نیکوکارانه و حمایتی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر این مجموعه را مورد تقدیر قرار داد.

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در جهت ارائه خدمات و محرومیت زدایی از مردم منطقه و همسو با رسالت این شرکت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اقدام به توسعه کمک‌های حمایتی از محرومین و ایتام شهرستان داشته است.