مناقصه

آگهی مناقصه حمل خوراک(تمدید شد)
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت حمل خوراک خود به شرح ذیل به مقصد مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق مناقصه اقدام نماید. 1-استایرن مونومر: حمل از مبدا پتروشیمی پارس- عسلویه 2-اکریلونیتریل: حمل از مبدا مخازن شرکت خدمات بندری پلی اکریل- ماهشهر ...
مهلت شرکت در مناقصه : 1401/04/07 اطلاعات مناقصه