آگهی مناقصه حمل بوتادین 1 و 3

نوع: مناقصه
مهلت شرکت :
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت حمل کالای بوتادین 1 و 3 از مبادی تبریز، عسلویه، ماهشهر و اراک به مقصد مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق مناقصه اقدام نماید. به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای تجربه و توانائی کافی هستند دعوت می شود که در این مناقصه شرکت نمایند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی وب سایت WWW.GBPC.NET مدارک مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/03/22 نسبت به ارسال پیشنهاد خود بر اساس دستور العمل مندرج در اسناد مناقصه به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در آدرس ذیل اقدام نمایند. آدرس دفتر مرکزی : تهران خیابان گاندی جنوبی خیابان هفتم ( شهید پالیزوانی)، شماره 15 در صورت نیاز با شماره تلفن 18-88880315 داخلی 239 تماس حاصل نمایند . لازم به ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده ( برندگان) مناقصه می باشد.