آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 29/12/1401

Image

 

 

 

 

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

به شناسه ملی 10101795696 و شماره ثبت 136434

 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، انتهای خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6  تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

اصلاح ماده 19 اساسنامه

نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین ارائه اصل معرفی نامه معتبر کتبی از سوی نمایندگان اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت دریافت برگه حضور در جلسه، از ساعت 9 الی 10 همان روز به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

هیئت مدیره شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  (سهامی عام)