مناقصه

مناقصه
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت طراحی و ساخت انبارمحصول مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق برگزاری مناقصه ، اقدام نماید.
مهلت شرکت در مناقصه : 1400/12/24 اطلاعات مناقصه