مناقصه

نوع: مناقصه
مهلت شرکت : این مناقصه حداکثر تا 10 کاری روز از تاریخ درج آگهی نسبت به تحویل پیشنهاد خود بر اساس دستور العمل های مندرج در اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت اقدام نمایند .
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت طراحی , ساخت و اجرای “سیستم غبار گیر” یکی از واحد های مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق برگزاری مناقصه ، اقدام نماید. به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای تجربه و توانائی کافی هستند دعوت به عمل می آید که در مناقصه ی مذکور شرکت نمایند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی وب سایت WWW.GBPC.NET و یا مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت به آدرس : تهران خیابان گاندی جنوبی خیابان هفتم ( شهید پالیزوانی)، شماره 15، مدارک مناقصه را دریافت و در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه حداکثر تا 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی نسبت به تحویل پیشنهاد خود بر اساس دستور العمل های مندرج در اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت اقدام نمایند . شایان ذکر است قبل از ارسال پیشنهاد , لازم است کلیه شرکت کنندگان از مجتمع پتروشیمی قائد بصیر و واحد مورد نظر بازدید حضوری داشته باشند. در صورت نیاز با شماره تلفن 18-88880315 داخلی 233 تماس حاصل نمایند .