آگهی مزایده عمومی شماره 99/م/01

نوع: مزایده
مهلت شرکت : از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز از ساعت 9 صبح تا 4بعد از ظهر ایام غیر تعطیل ، به محل مجتمع پتروشیمی قائد بصیر مراجعه فرمایند
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر(سهامی عام) درنظر دارد اقلام ضایعاتی محصول ( شامل انواع ضایعات ABS مانند کلوخه ، پودر ، دم خاکی ، OFF و....) ، اقلام ضایعاتی غیر محصول (شامل بشکه پلاستیکی و فلزی ، کارتن ، کیسه پلاستیکی و.....) در محل مجتمع پتروشیمی قائد بصیر واقع در گلپایگان کیلومتر 10 جاده خمین را از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند.